Personvern

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med Kolumbus. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det. Du kan velge å gi oss noen opplysninger, som vil gi deg noen fordeler. Mer om dette finner du under hver enkelt tjeneste lenger ned på siden.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til og identifisere deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov. Vi har i samsvar med regelverket utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll er ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Mer om hvordan vi behandler personvernet ditt
Informasjonskapsler
Kolumbus Billett-appen
Kolumbus Reise-appen
Kolumbus Sanntids-appen
Kolumbus-kort og Min Side
Kundeservice (dersom du tar kontakt med oss)
Billettkontroll
Skoleskyss
HentMeg
Kampanjer og konkurranser
HjemJobbHjem
Båtbestilling
Bussbestilling
Bysykkelen

Behandlingsansvarlig

Kolumbus (ved administrerende direktør Odd Harald Aksland) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester. Kolumbus har dessuten et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Rettighetene dine

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
Du har rett til å kreve at opplysningene om deg blir rettet eller slettet.

Etter en ny EU-bestemmelse (forordning) om behandling av personopplysninger, artikkel 17 som trer i kraft 1. juli 2018, har du også rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger. Dette kan du for eksempel gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav. Du har også rett til å få dataene dine overført til en ny behandlingsansvarlig dersom du for eksempel flytter ut av Rogaland.

Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester.
Kolumbus behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og personopplysningsloven.

Bransjenorm for elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Kolumbus’ personvernombud. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Kontakt Kolumbus’ personvernombud på: personvernombud@kolumbus.no
Kontakt Datatilsynet på: postkasse@datatilsynet.no

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Av hensyn til personvernet ditt får du svar på spørsmålet til postadressen din.

Be om innsyn via kontaktskjema

Postadresse hvis du vil sende forespørsel om innsyn per post:
Kolumbus AS
Postboks 270 Sentrum
4002 Stavanger